سفارش تبلیغ
صبا

خیانت

راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزی...

راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزی...

وقتی می داند درخت

عشق برگ تازه ای در سر دارد..................................................[ شنبه 92/10/7 ] [ 2:17 عصر ] [ مینا ] نظر

ستاره اشوب

 

 

چشمان تو ستاره اشوب است

چشمان تو ستاره اشوب است 

اشوب چشمان تو مطلوب است

دل در مصاف ناوک مژگانت

خونین ترین پرنده مغلوب است[ پنج شنبه 92/10/5 ] [ 2:34 عصر ] [ مینا ] نظر

تنها ترین

چرا غم ها نمیدانند

که من غمگین ترین غمگین شهرم

بیا ای دوست با من باش

که من تنها ترین تنهای شهرم[ چهارشنبه 92/10/4 ] [ 4:20 عصر ] [ مینا ] نظر

زندگی

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ...گاه با یک دل تنگ

گاه باید رویید  در پس این باران

گاه باید خندید  بر غمی بی پایان...

زندگی را با همین غم ها خوش است

با همین بیش و همین کم ها خوش است

زندگی را خوب باید ازمود

اهل صبر و غصه و اندوه بود...[ چهارشنبه 92/10/4 ] [ 4:14 عصر ] [ مینا ] نظر

بی تو

 ای عزیز ترین تو که با من بودی 

اسمان ابی بود 

شب مهتابی بود

شعر ها شیرین بود

قصه ها پایان داشت

خنده ها معنی داشت 

بی تو حالا اما...

زندگی زیبا نیست

هیچ کس مثل من

بی کس و تنها نیست[ چهارشنبه 92/10/4 ] [ 2:0 عصر ] [ مینا ] نظر

من گل...

من گل پژمرده ای هستم

چشم هایم چشمه خشک کویر غم

تشنه یک بوسه خورشید

تشنه یک قطره شبنم[ چهارشنبه 92/10/4 ] [ 1:57 عصر ] [ مینا ] نظر

قصه

هر شب به قصه ی دل من گوش می کنی

فردا چو قصه مرا فراموش می کنی[ سه شنبه 92/10/3 ] [ 1:22 عصر ] [ مینا ] نظر

سرنوشت

به سرنوشت بگویید: 

اسباب بازی هایت بی جان نیستند ... ادمند... میشکنند

                        ارامتر...

 

 

 

 

 

 

 

 [ دوشنبه 92/10/2 ] [ 11:34 صبح ] [ مینا ] نظر

::